Բնական պաշարներ

Ընդերքօգտագործման իրավունք

Տեղեկատվություն 01.07.2020 թ. դրությամբ օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով  տրամադրված   ընդերքօգտագործման իրավունքների մասին

Տեղեկատվություն 01.07.2020 թ. դրությամբ կարևորագույն նշանակության օբյեկտ հանդիսացող ստորգետնյա պահեստարանների կառուցման կամ շահագործման նպատակով տրամադրված ոչ մետաղական օգտակար հանածոյի հանույթի թույլտվությունների մասին

Տեղեկատվություն 01.07.2020թ. դրությամբ ածխաթթվային ստորերկրյա հանքային ջրերի արդյունահանման նպատակով տրամադրված ընդերքօգտագործման իրավունքների մասին

Տեղեկատվություն 01. 07. 2020թ. դրությամբ օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության տրամադրված ընդերքօգտագործման իրավունքների մասին

Տեղեկատվություն 01.04.2020թ. դրությամբ ածխաթթվային ստորերկրյա հանքային ջրերի արդյունահանման նպատակով տրամադրված ընդերքօգտագործման իրավունքների մասին

Տեղեկատվություն 01. 04. 2020թ. դրությամբ օգտակար հանածոների արդյունահանման  նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության տրամադրված ընդերքօգտագործման իրավունքների մասին

Տեղեկատվություն 01.04.2020 թ. դրությամբ օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով տրամադրված ընդերքօգտագործման իրավունքների մասին

Տեղեկատվություն 12.02.2020թ.դրությամբ ՀՀ տարածքից երրորդ երկրներ հանքային հումքի արտահանման նպատակով գլխավոր լիցենզիայի տրամադրման մասին

Տեղեկատվություն 01.01.2020թ. դրությամբ ստորերկրյա հանքային ջրերի արդյունահանման նպատակով տրամադրված ընդերքօգտագործման իրավունքների մասին

Տեղեկատվություն 01. 01. 2020թ. դրությամբ օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության տրամադրված ընդերքօգտագործման իրավունքների մասին

Տեղեկատվություն 01.01.2020 թ. դրությամբ օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով տրամադրված ընդերքօգտագործման իրավունքների մասին

Տեղեկատվություն 01.10.2019թ. դրությամբ օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով տրամադրված ընդերքօգտագործման իրավունքների մասին 

Տեղեկատվություն 01.10.2019թ. դրությամբ օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության տրամադրված ընդերքօգտագործման իրավունքների մասին

Տեղեկատվություն 01.10.2019թ. դրությամբ ստորերկրյա հանքային ջրերի արդյունահանման նպատակով տրամադրված ընդերքօգտագործման իրավունքների մասին

Տեղեկատվություն 01.10.2019թ. դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից երրորդ երկրներ հանքային հումքի արտահանման նպատակով մեկանգամյա և գլխավոր լիցենզիաների տրամադրման մասին

 

 

Թեժ գիծ

Հեռ. (010)51-13-79

Բաժանորդագրում նորություններին