Սուբվենցիայի ծրագրեր

ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱ

ՀՀ կառավարության կողմից իրականացվող համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագիրը համայնք-պետություն հորիզոնական համագործակցության նոր ձևաչափ է, որը ենթադրում է համայնքի կողմից կապիտալ որևէ ծրագիր ներկայացվելու և կառավարության կողմից դրական եզրակացություն ստանալու դեպքում այդ ծրագրի արժեքի մի մասի համաֆինանսավորում պետական բյուջեի միջոցներից։ Պայմանավորված կոնկրետ ծրագրի ոլորտով, առանձնահատկությամբ, աշխարհագրական դիրքով, ինչպես նաև տվյալ համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վրա այդ ծրագրի ազդեցությամբ՝ պետական բյուջեից համաֆինանսավորվում է համայնքների ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիայի ծրագրերի ընդհանուր արժեքի 30-ից 70 տոկոսի չափով։

ՀՀ կառավարությունը 2018թ հունվարի 31-ի իր նիստում սահմանեց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից համայնքներին սուբվենցիաների տրամադրման նոր բազմագործոն ընթացակարգ, համաձայն որի բյուջետային ֆինանսավորման չափաբաժինը այսուհետ պայմանավորված կլինի մայրաքաղաք Երևանից ծրագրային հայտ ներկայացնող համայնքի հեռավորությամբ, սահմանամերձ և/կամ բարձր լեռնային բնակավայր լինելու հանգամանքով, ինչպես նաև ծրագրի ոլորտով։ Ընդ որում` նվազեցվել է համայնքների կողմից համաֆինանսավորման նվազագույն շեմը, և սկսել են դիտարկվել մինչև 50,0 մլն. ՀՀ դրամ համայնքային բյուջե ունեցող այն համայնքները, որոնք կներկայացնեն յուրաքանչյուր ծրագրի համար ընթացիկ տարվա համայնքային բյուջեների ֆոնդային մասից 3,0 մլն ՀՀ դրամ և ավելի համաֆինանսավորվող հայտեր։

          Համաձայն կարգի՝ սուբվենցիայի ծրագրային ոլորտներն են

·         Բնակավայրի փողոցների կառուցում/նորոգում/ ասֆալտապատում

·         Խմելու  ջրամատակարարման, ինչպես նաև ջրահեռացման համակարգի կառուցում/նորոգում

·         Ոռոգման համակարգի կառուցում/նորոգում

·         Փողոցային լուսավորության համակարգի կառուցում/նորոգում

·         Վերականգնվող էներգետիկա, այդ թվում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում

·         Բնակավայրերի գազաֆիկացում

·         Մանկապարտեզների կառուցում, վերակառուցում/նորոգում

·         Հասարակական շենքերի (մշակույթի տուն, համայնքային կենտրոններ և այլն) կառուցում/վերանորոգում

·         Բազմաբնակարն շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում

·         Այգիների, պուրակների կառուցում/բարեկարգում

·         Մեքենասարքավորումների ձեռք բերում

·         Աղբավայրերի բարեկարգում կամ փակում

Սուբվենցիայի տրամադրումն իրականացվում է հետևյալ կարգով ՀՀ համայնքները գնահատելով իրենց կարիքները և առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրները, քննարկելով համայնքի ավագանու նիստում, ինչպես նաև համայնքի բնակիչների հետ հանրային լսումներ անցկացնելով` մշակում և ներկայացնում են սուբվենցիայի ծրագրի փաթեթ։
Այնուհետև մարզպետարանների միջոցով դրանք ներկայացվում են ՀՀ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն։ Վերջինս համապատասխան ուսումնասիրություններից և թերի փաթեթները լրամշակելուց հետո դրանք ներկայացնում է վարչապետի որոշմամբ ստեղծված սուբվենցիաներ ստանալու համար ծրագրային հայտերի գնահատման միջգերատեսչական հանձնաժողովին։

Հայաստանի Հանրապետության  պետական տարեկան բյուջեներով նախատեսված սուբվենցիաներից բացի Հասատանի Հանրապետության  համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիայի հայտի մշակման, ներկայացման, քննարկման և  հաստատման կարգ 

        2018թ. ընթացքում ՀՀ համայնքների կողմից ներկայացվել է շուրջ 230 սուբվենցիայի ծրագրային հայտ, և քննարկման արդյունքներով միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից հավանության է արժանացել 180-ը, ՀՀ պետական բյուջեից համաֆինանսավորվել է 1 մլրդ 621մլն ՀՀ դրամի չափով։ Իսկ նախորդ տարվա այն ծրագրերը, որոնք կասեցվել են անբարենպաստ եղանակային պայմանների պատճառով, նախատեսվում է իրականացնել այս տարի։ 

2018 թվականին ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրված միջոցներ

                                                                     

                                                                     Մեթոդական ուղեցույցներ

Ավտոմոբիլային ճանապարհների և տրանսպորտային օբյեկտների (կամուրջների) վերանորոգման, վերակառուցման և կառուցման նախագծերի պատրաստման համար անհրաժեշտ առաջադրանքի/տեխնիկական բնութագրի կազմման

Ճանապարհային Էներգաարդյունավետ լուսավորության նախագծման առաջադրանքի կազմման

Հասարակական շենք-շինությունների կառուցման, նորոգման/հիմնանորոգման և վերակառուցման տեխնիկական բնութագրի/առաջադրանքի կազմման

 

 

 

 

 

Թեժ գիծ

Հեղինե Ալեքսանյան` Աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետ: Հեռ (010)-51-13-62 ---------------------------------------------------- Մաքուր Հայաստան ծրագրի հարցերով կարող եք զանգահարել Հեռ (010)-51-13-98

Բաժանորդագրում նորություններին