Նախարարություն

Կառուցվածք

Քարտուղարություն

Քարտուղարության պետ ` Վարուժան Հարությունյան

Հեռ. (+374 10) 511 353   էլ. փոստ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ներքին գործավարության կարգ

Կանոնադրություն

Քարտուղարության հիմնական գործառույթներն են՝

1) կազմակերպում է Նախարարության փաստաթղթաշրջանառու¬թյունը.

2) կազմակերպում է Նախարարությունում ստացված ամբողջ պաշտոնական և ոչ պաշտոնական թղթակցության ընդունումը.

3) կազմակերպում է Նախարարությունում ստացված փաստաթղթերի դասակարգումը և հաշվառումը.

4) կազմակերպում է Աշխատակազմում ստացված նամակների և դիմումների մուտքագրումը.

5) կազմակերպում է Նախարարին, Նախարարի տեղակալներին, Գլխավոր քարտուղարին, կառուցվածքային ստորաբաժանումներին ուղղված գրությունների գրանցումը և հասցեատերերին հանձնումը.

6) կազմակերպում է կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից պատրաստված, Նախարարի, Նախարարի տեղակալների, Գլխավոր քարտուղարի կողմից ստորագրված «Ելից» գրությունների առաքումը էլեկտրոնային` «Mulberry» ծրագրով, սուրհանդակային և փոստային ծառայությունների միջոցով, առձեռն տարբերակով և էլեկտրոնային փոստով.

7) կազմակերպում է Նախարարի, Նախարարի տեղակալների, Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարականների գրանցման և առաքման աշխատանքների իրականացումը.

8)կազմակերպում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի,
Կառավարության, վարչապետի կողմից հսկողության վերցրած հանձնարարականների կատարման ժամկետների նկատմամբ հսկողության իրականացումը.

9) կազմակերպում է քաղաքացիների նամակների, դիմում-բողոքների կատարման ժամկետների նկատմամբ հսկողության իրականացումը.

10) կազմակերպում է Նախարարի և Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարականների կատարման ժամկետների նկատմամբ հսկողության իրականացումը

11) կազմակերպում է ժամկետային հանձնարարականների կատարման մասին ամփոփաթերթերի նախապատրաստումը, դրանք ստորաբաժանումների ղեկավարներին տրամադրումը և հսկողության իրականացումը.

12) կազմակերպում է Նախարարի մոտ, ինչպես նաև նախարարությունում կայացած խորհրդակցությունների արձանագրությունների հասցեատերերին առաքման աշխատանքների իրականացումը.

13) օժանդակում է Նախարարության <<Մտից>>, <<Ելից>> փաստաթղթերի արխիվացման գործընթացի իրականացման աշխատանքներին:
 

Փաստաշրջանառության բաժին
Բաժնի պետ ` Ալինա Իգիթխանյան

Հեռ. Հեռ. (+37410) 511 364   էլ. փոստ

Փաստաթղթերի հսկողության և արձանագրային բաժին
Բաժնի պետ ` Կարինե Հակոբյան

Հեռ. (+37410) 511 370   էլ. փոստ

Թեժ գիծ

Հեռ. (010)51-13-79, (010)51-13-09, (011)52-65-73

Բաժանորդագրում նորություններին