Նախարարություն

Կառուցվածք

Առաջին և զորահավաքային նախապատրաստության բաժին

Բաժնի պետ ` Մարիա Ազարյան

Հեռ. (+37410) 511 387   էլ. փոստ

Կանոնադրություն

 Բաժնի հիմնական գործառույթներն են՝

1) կազմակերպում է Նախարարության համակարգի աշխատողների զինվորական հատուկ հաշվառման և ամրագրման աշխատանքները.

2) կազմակերպում է զորահավաքային նախապատրաստության ծրագրերի, պլանների մշակման աշխատանքների իրականացումը.

3) կազմակերպում է զորահավաքային նախապատրաստության մասով՝ պետական պաշտպանական պատվերի (առաջադրանքի) կատարումն ապահովող միջոցառումների նախապատրաստման աշխատանքները.

4) կազմակերպում է զորահավաքային պլանների կատարման և զորահավաքային ծավալման ու քաղաքացիական պաշտպանության ուսումնական վարժանքների անցկացման աշխատանքները.

5) կազմակերպում է քաղաքացիական պաշտպանության պլանների մշակման աշխատանքները.

6) իրականացնում է ղեկավար կազմի քաղաքացիական պաշտպանության գծով պատրաստման աշխատանքները.

7) կազմակերպում է Նախարարության հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային և աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից քաղաքացիական պաշտպանության գծով պարտականությունների կատարման նկատմամբ հսկողության աշխատանքները.

8) Գլխավոր քարտուղարին առաջարկություններ է ներկայացնում քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով անձնակազմի նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության աշխատանքների կատարելագործման վերաբերյալ.

9) կազմակերպում է զորահավաքային առաջադրանքների կատարումն ապահովող միջոցառումների մշակման և իրականացման աշխատանքները.

10) վերահսկողություն է ապահովում Բաժնի օգտագործմանը հանձնված պետական գույքի պահպանության նկատմամբ.

11) կազմակերպում է Բաժնի կողմից անցկացվող միջոցառումների գաղտնիության ռեժիմի պահպանումը.

12) Նախարարի, Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է այլ գործառույթներ:

 

 

Թեժ գիծ

Հեղինե Ալեքսանյան` Աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետ: Հեռ (010)-51-13-62 ---------------------------------------------------- Մաքուր Հայաստան ծրագրի հարցերով կարող եք զանգահարել Հեռ (010)-51-13-98

Բաժանորդագրում նորություններին