logo

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

  • Հայ
  • Eng
  • Рус

  Հարցման օրինակլեի ձև

  Օրինակելի ձեւ

  Մարմնի, կազմակերպության անվանումը
  Տեղեկություններ տրամադրող պաշտոնյայի անուն, ազգանունը
  (նախարար / նախարարի տեղակալ / աշխատակազմի ղեկավար)

  Դիմողի անուն, ազգանուն, հայրանունը
  Բնակության, աշխատանքի կամ ուսման վայրի հասցեն
  քաղաքացիությունը
  հեռախոսահամարը
  էլեկտրոնային փոստի հասցեն
  ծանուցում ստանալու եղանակի մասին նշում

   

  Տեղեկություն ստանալու հարցում

   

   

  Հարգելի պրն/տկն…………,

  համաձայն ՀՀ Սահմանադրության 51 եւ 42  հոդվածների եւ "Տեղեկատվության ազատության մասին" ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի` խնդրում եմ ինձ տրամադրել տեղեկություններ ------------------------ (հնարավորինս հստակ ձեւակերպեք անհրաժեշտ տեղեկությունը) մասին:

  "Տեղեկատվության ազատության մասին" ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն` քաղաքացիների տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմանը պատասխան տրվում է այն ստանալուց հետո 5-օրյա ժամկետում, բացառությամբ լրացուցիչ աշխատանք պահանջող տեղեկատվության (30-օրյա ժամկետ): Ուստի, խնդրում եմ տեղեկություն ստանալու հարցումիս պատասխանել օրենքով սահմանված կարգով եւ ժամկետներում:

  Տեղեկատվության տրամադրումը մերժելու դեպքում խնդրում եմ գրավոր տեղյակ պահել մերժման հիմքի մասին (հոդված 11) եւ հնարավորության դեպքում տրամադրել այն պետական մարմնի կամ պաշտոնատար անձի հասցեն, որին կարող եմ ուղղել հարցումը:

  (Պատրաստ եմ վճարել տեղեկատվության պատճենահանման ծախսերը):


  Կանխավ շնորհակալ եմ`


  անուն, ազգանուն, ստորագրություն

  ամսաթիվ