logo

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

  • Հայ
  • Eng
  • Рус

  ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

   Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործունեության կազմակերպում (դիմումների և հայտերի ձևեր)

   Լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ է`   

   Այլ դիմում

   Հայաստանի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպում(դիմումների և հայտերի ձևեր)


   1. Անհատ ձեռնարկատերերի և կազմակերպությունների կողմից մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման լիցենզիա և ներդիրներ ստանալու համար անհրաժեշտ է`
    

      

   ՑԱՆԿ

   ՕՐԻՆԱԿ

   Դիմումի ձևեր

   2. Ֆիզիկական անձանց կողմից մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների իրականացման լիցենզիա և ներդիրներ ստանալու համար անհրաժեշտ է`

   ՑԱՆԿ

   ՕՐԻՆԱԿ

   Դիմումի ձևեր

   Երկաթուղային տրանսպորտի գործունեության կազմակերպում (դիմումների և հայտերի ձևեր)

     

   1. Լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ է`

   2. Այլ դիմում

   Սույն բաժնում ներկայացված ձևաթղթերի լրացման վերաբերյալ պարզաբանումներ ստանալու համար դիմել 010-54-86-00 հեռախոսահամարով, Ա. Ստեփանյանին:

   Լիցենզիա ստանալու համար փաստաթղթերը կարելի է ներկայացնել www.e-gov.am/licenses էլեկտրոնայինհասցեով, փոստով կամ առձեռն` Ք. Երևան Նալբանդյան 28: